Texas Longhorn

We are celebrating 30 years!

May 23 — October 13.

Vi firar 30 år av att erbjuda våra gäster autentisk och genuin Texas-mat och southern hospitality. På 30 år har vi blivit en storfavorit hos svenskar som vill få en äkta känsla av Texas i Sverige, vilket vi är väldigt stolta och glada över. Det vill vi fira genom att lotta ut en av de största vinsterna som restaurangindustrin har tävlat ut i Sverige – en Ford F-150 pickup truck värd över en miljon kronor. Med den här tävlingen vill vi ge tillbaka till våra gäster och tacka för de senaste 30 åren.

För att vinna trucken måste du spendera 250 kr på en Texas Longhorn restaurang där du får en kupong från personalen efter du har betalat som du sedan registrerar här på tävlingssajten. Du kan under tävlingsperioden äta flera gånger på någon av våra Texas Longhorn restauranger och samla kuponger för att öka din chans att vinna. Ju fler besök, desto större chans har du att vinna.

Alternativt kan du få en kupong vid köp av en Texas Longhorn detaljhandelsprodukt under ett Texas Longhorn butiksdemoevent. För varje köpt produkt får du en kupong som du sedan registrerar här på tävlingssajten. Ju fler köpta Texas Longhorn produkter under ett Texas Longhorn butiksdemoevent, desto större chans har du att vinna.

Good luck!

Vinn en bil

Fyll i för att delta

Vart fick du din kupong ifrån?

Tävlingen är öppen för personer som är bosatta i Sverige och är 18 år eller äldre vid tidpunkten för deltagande.

Partners

Tävlingvillkor

Fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen ”Vinn en Ford F-150 Lariat pick-up truck”

Allmänna villkor och dataskyddspolicy för vinstdragning

 1. Villkor

  1. Behörighet att delta

   Vinstdragningen sköts av Texas Smokehouse Franchise Group i Stockholm AB, org. nr 556805–2467, Valhallavägen 128, 114 41 Stockholm (nedan Texas Longhorn) och SWE3 – förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey, org.nr 802013–4428, BOX 11016, 100 61 Stockholm (nedan SWE3).

   Genom att delta i vinstdragningen anses deltagarna ha accepterat tävlingsvillkoren. Tävlingen är öppen för personer som är bosatta i Sverige och är 18 år eller äldre vid tidpunkten för deltagandet. Det är inte möjligt att delta för tredje parts räkning.

   Anställda hos Texas Longhorn och SWE3 och deras närmaste familjemedlemmar är inte behöriga att delta i tävlingen.

   Tävlingen pågår mellan den 23.05.2024-13.10.2024. Lotteriet kommer att genomföras under perioden från 14.10.2024 till 27.10.2024.

  2. Deltagande i vinstdragningen

   För att delta i vinstdragningen måste deltagarna spendera minst 250 kronor på någon av Texas Longhorns restauranger under tävlingsperioden. Varje 250 kronor spenderade berättigar deltagaren till en kupong, vilken ska registreras på tävlingens webbplats.

   Alternativt kan deltagarna få en kupong vid köp av en Texas Longhorn detaljhandelsprodukt under ett Texas Longhorn demoevent. För varje köpt produkt berättigar deltagaren till en kupong, vilken ska registreras på tävlingens webbplats.

  3. Urval och underrättelse om vinnarna

   Vinnaren utses genom lottdragning som sker efter avslutad tävling v.43, vid ett icke offentligt sammanträde. Vinnaren kommer att underrättas via e-post till de uppgifter som är registrerade på tävlingssajten, samt kontaktas via telefon efter underrättelse via e-post.

   Om vinnaren inte kan nås inom 7 dagar från det att meddelandet skickats, förbehåller sig arrangören rätten att dra en ny vinnare.

   Om vinnaren inte bekräftar sin vinst inom 7 dagar efter att ha blivit underrättad om vinsten, förfaller anspråket på vinsten och en ersättningsvinnare kommer att dras enligt samma tillvägagångssätt som anges ovan i punkt 3. Deltagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna under kontoinformation på tävlingssajten. Om telefonnumret/e-postadressen är ogiltigt på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, kommer anspråket på vinsten och deltagandet att raderas utan ersättning. Vinsten kan inte bytas ut mot kontantbetalning. Vinsten är personlig. Eventuell vinstskatt står vinnaren för.

  4. Fullständig lista över vinster

   Vinster inkluderar en Ford F-150 Lariat pick-up truck.

   Vinsten levereras hem till vinnarens hemadress. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

  5. Övrigt

   Vid eventuella tveksamheter gällande tävlingen, dess villkor och vinst är det upp till deltagaren att kontrollera vad som gäller. Texas Longhorn eller SWE3 tar inte ansvar för skrivfel, tekniska svårigheter eller andra problem som kan påverka anmälan, deltagandet i tävlingen eller tävlingens slutresultat för deltagaren. Inte heller ansvarar Texas Longhorn och SWE3 för skrivfel eller följder grundade på force majeure eller skeenden utanför Texas Longhorn eller SWE3s kontroll. Rättsliga åtgärder är uteslutna. Vinster kan inte överföras till tredje part. Texas Longhorn eller SWE3 är i allmänhet inte ansvarigt för riktigheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls. Deltagaren har ingen rätt till ersättning, skadestånd eller andra anspråk mot Texas Longhorn eller SWE3.

 2. Dataskyddspolicy

  1. Uppgifter om den personuppgiftsansvarige

   Texas Longhorn är personuppgiftsansvarig för behandling av deltagarnas och vinnarnas personuppgifter.

  2. Kategorier och ursprung för uppgifterna

   För att genomföra vinstdragningen kommer följande personuppgifter att behandlas: för- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till vinnaren. Fotografier eller videor av vinnaren kan komma att tas under utdelning av vinst. Dessa kan komma att publiceras tillsammans med vinnarens namn och i vissa fall hemort, i Texas Longhorns och SWE3s och Texas Longhorns och SWE3s samarbetspartners olika reklammedia (såsom pressmeddelande, texaslonghorn.se, Facebook, Instagram, LinkedIn).

  3. Syfte med databehandlingen/rättslig grund

   Texas Longhorn kommer att använda de personuppgifter som samlats in i samband med deltagandet i vinstdragningen för att genomföra vinstdragningen, inklusive att dra vinnare, meddela och tillkännage vinnare samt skicka ut priser. Den rättsliga grunden för behandlingen i samband med vinstdragningen är artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR). Deltagarnas kontaktuppgifter kan också komma att användas för framtida kommunikation angående liknande evenemang och erbjudanden från Texas Longhorn. Deltagande i vinstdragningen innebär samtycke till sådan framtida användning av kontaktuppgifterna.

   Om vi väljer att använda foto och/eller video när vi tillkännager vinnaren kommer detta att göras på grundval av artikel 6.1 f) i GDPR. Texas Longhorn har ett berättigat intresse av att marknadsföra sig själva och sina evenemang, och det finns även ett allmänt intresse från andra deltagares sida att se att vinstdragningen äger rum och att vinster delas ut.

  4. Lagringstid/kriterier för att fastställa lagringstiden

   Personuppgifterna kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen, fullfölja eventuella juridiska skyldigheter samt för framtida kommunikation angående liknande evenemang och erbjudanden från Texas Longhorn, om deltagaren har gett sitt samtycke till sådan användning av sina kontaktuppgifter.

  5. De registrerades rättigheter

   Deltagarna har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering av uppgifter samt begränsning av behandlingen.

  6. Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

   Om du har klagomål på hur Texas Longhorn behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet.